top of page

ICELAND

VAporous

איסלנד. הארץ המהבילה. זהו הפירוש של המילה Vasporous.

ארץ האדים הבלתי נגמרים.


איסלנד ידועה בפעילות הגעשית שלה וזאת משום שהיא יושבת מבחינה גאוגרפית וגאולוגית במקום שנקרא ״הרכס המרכז-אטלנטי״ - זהו המקום היחידי בעולם שם הרכס עולה מעל פני היום - דבר המגביר משמעותית את הפעילות הגעשית. אחת התופעות הייחודיות לאיסלנד היא הגייזרים - סילון מים וקיטור המתפרץ מהאדמה כתוצאה מפעילות געשית זו.

 

איסלנד ידועה גם בזכות החיסכון שלה באנרגיה - אחת הדרכים לחסוך ביבוא מקורות אנרגיה היא חימום באמצעות מים חמים הנובעים מהרצועה הגעשית.

 

אחת מהענפים העיקריים באיסלנד הוא האנרגיה הגאותרמית - אנרגיה תרמית שבמקורה בכדור הארץ. באנרגיה זו מייצרים בין היתר גם חשמל.

bottom of page