press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

ICELAND

VAporous

איסלנד. הארץ המהבילה. זהו הפירוש של המילה Vasporous.

ארץ האדים הבלתי נגמרים.


איסלנד ידועה בפעילות הגעשית שלה וזאת משום שהיא יושבת מבחינה גאוגרפית וגאולוגית במקום שנקרא ״הרכס המרכז-אטלנטי״ - זהו המקום היחידי בעולם שם הרכס עולה מעל פני היום - דבר המגביר משמעותית את הפעילות הגעשית. אחת התופעות הייחודיות לאיסלנד היא הגייזרים - סילון מים וקיטור המתפרץ מהאדמה כתוצאה מפעילות געשית זו.

 

איסלנד ידועה גם בזכות החיסכון שלה באנרגיה - אחת הדרכים לחסוך ביבוא מקורות אנרגיה היא חימום באמצעות מים חמים הנובעים מהרצועה הגעשית.

 

אחת מהענפים העיקריים באיסלנד הוא האנרגיה הגאותרמית - אנרגיה תרמית שבמקורה בכדור הארץ. באנרגיה זו מייצרים בין היתר גם חשמל.