top of page

DEMOCRATIC REPUBLIC of CONGO (DRC)

Crisis in congo.

2008

בשנת 1994 החלה התפרצות אלימה ואכזרית ביותר הידועה גם בשם רצח העם ברואנדה, על רקע העימותים בין שבט הטוטסי ושבט ההוטו. עד היום נרצחו למלעלה מ- 4,500,000 אזרחים.

בשנת 2008 יצאתי למשימה לתעד מה הולידו 14 שנים אחרי תחילתה של המלחמה. רמז: לא הרבה השתנה..

---

למעלה מחודש ימים שהיתי ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. ביקרתי בבתי-חולים, מחנות םליטים, אזורי מחלמה מוכי דם, בתי-חולים פסיכיאטרים, הצתוותי לכוחות האו״ם MONUC, לצבא הקונגולזי, לארגונים הומניטריים ואגונים לא ממשלתיים אשר מנסים בכל כוחם לעזור. 

הגלריה כאן היא קצה הקרחון למה שקורה שם.

וזו נקודת מבטי. 

bottom of page