top of page

ISRAEL.

Cancer-
second person.
single.
2019-2020

ביום שהתבשרתי כי בת הזוג שלי חולה בסרטן השד - הרגשתי כי חרב עלי עולמי. צילום התהליך היתה עבורי הדרך הטבעית ואולי היחידה להתמודד. 

ההתמודדות של מלווה החולה בסרטן הוא דבר שפחות נהוג לדבר לדבר עליו ונמצא יותר בשוליים.

 

מבלי להמעיט ולו בקמצוץ מהסבל הנוראי שהחולה עובר כמו הטיפולים הכימותרפיים, ניתוחים, הקרנות וטיפולים ביולוגים, אני כמלווה הרגשתי דיסוננס;

מצד אחד אסור לי להישבר ומאידך גם אני כבר לא יכול לשאת את כובד המשקל על כתפיי....

bottom of page